Welkom bij veiligheidsblad.nl

Met veiligheidsblad.nl kunt u op eenvoudige wijze de productveiligheidsbladen (MSDS) van de gevaarlijke stoffen die u in uw organisatie gebruikt aanbieden aan uw werknemers. Wij zorgen ervoor dat u beschikt over actuele veiligheidsbladen (MSDS).  

De documentatie rond gevaarlijke stoffen is belangrijk. Volgens de arbowet bent u verplicht uw medewerkers op de hoogte te stellen van de risico's van gevaarlijke stoffen (door bijvoorbeeld veiligheidsbladen beschikbaar te stellen). Dit geldt voor bedrijven, maar ook bijvoorbeeld voor scholen en zorginstellingen.msds blad

Voordelen:

Door het uitbesteden van het beheer van veiligheidsbladen (MSDS- bladen) bereikt u een aantal voordelen:

  • u informeert uw medewerkers over gevaarlijke stoffen met actuele inforrmatie, zij lopen daardoor minder risico. 
  • u voldoet aan milieu- en arbowetgeving
  • u voldoet aan certificatie eisen zoals VCA
  • u kunt zich richten op de kerntaken van uw bedrijf
  • het is kostenefficiënt.
  • u kunt u werkprocessen toetsen aan Reach

Branches

We bieden ons product aan per bedrijfsbranche. Dit omdat bij bedrijven in een branche vaak gelijksoortige gevaarlijke stoffen gebruikt worden. Hierdoor kunnen de kosten die wij maken laag blijven en wij u het product concurrerend aanbieden.

“Benzinestations hebben gemiddeld 50 gevaarlijke stoffen, scholen hebben gemiddeld 75 gevaarlijke stoffen.”

 

   
© Veiligheidsblad.nl